dzisiaj jest: 24 maja 2017. imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
wersja polska


FLASH_IMAGE
Witamy na nowej stronie WWW Gminy
Powstaje nowa Strona WWW naszej gminy. Serwis tworzymy od podstaw, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W przyszłości strona będzie źródłem ciekawych informacji z życia gminy. (wiecej)

IMG

Harmonogram odczytu wodomierzy I rata 2017

 

Urząd Gminy informuje, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie odczytu wodomierzy w I kwartale 2017r. Aktualny harmonogram przedstawia się następująco:

  ...więcej
IMG

Bazpłatne badania mammograficzne

 

  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zn: OŚr.6220.1.1.2017

 

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie z wniosku Inwestora – Polskie Odpady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 129, 25 – 508 Kielce z dnia 01.02.2017 r. (uzupełniony w dniu 21.02.2017 r.).

  ...więcej
IMG

Nabór ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 

Wójt Gminy Fałków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

  ...więcej
IMG

Dotacja do 85% na OZE - Panele Fotowoltaiczne

 

Staropolski Związek Gmin i Miast zamierza ubiegać się o dotacje z programu 3.1 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na projekt, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych. Program przewiduje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych. Uczestniczyć w nim będą mogli mieszkańcy Gmin: Końskie, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków, Słupia i Smyków. W celu optymalnego przygotowania wniosku o dotację, prosimy osoby chętne ze skorzystania z dotacji o wypełnienie ankiety do dnia 3 lutego 2017 i złożenia jej w sekretariacie Urzędu Gminy

  ...więcej
IMG

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE KONECKIM

 

W powiecie koneckim zostały wyznaczone trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, które działają na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255)

  ...więcej
IMG

Konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Fałków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowdzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok

 

Wójt Gminy Fałków zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty określone w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2016 r. Nr 239 z późn. zm.), działające na rzecz mieszkańców Gminy Fałków do konsultacji rocznego projektu Programu współpracy Gminy Fałków z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

  ...więcej
IMG

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FAŁKÓW NA 2017 ROK

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY FAŁKÓW Obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

  ...więcej
IMG

Zaproszenie na zabawę sylwestrową 2016/2017

 

Zgodnie z coroczną tradycją zapraszamy na plac przy Urzędzie Gminy w Fałkowie na szaleństwa sylwestrowej nocy. Zabawę rozpoczynamy o godz. 22.30. W programie przewidziane są tańce przy muzyce D.J BLUE, fajerwerki, życzenia, bigos, herbatka……..i niespodzianka.

IMG

Święta Bożego Narodzenia

 

Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie wszystkim pokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok 2017 obdaruje szczęściem.

  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 169
<< Poprzednie   Następne >>