dzisiaj jest: 24 czerwca 2017. imieniny: Danuta, Emilia, Jan
wersja polska


FLASH_IMAGE
Witamy na nowej stronie WWW Gminy
Powstaje nowa Strona WWW naszej gminy. Serwis tworzymy od podstaw, dlatego prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość. W przyszłości strona będzie źródłem ciekawych informacji z życia gminy. (wiecej)

IMG

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania

 

Świętokrzyska Rybacka Lokalna Grupa Działania jest nowym stowarzyszeniem, które powstało we wrześniu 2015 roku i jest partnerstwem trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Organizacja skupia w swych strukturach rybaków, lokalne stowarzyszenia, gminy, powiaty oraz osoby fizyczne i przedsiębiorców. Stowarzyszenie działa na terenie 18 gmin 3 powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i koneckiego; Kluczewsko, Krasocin, Radków, Secemin, Moskorzew, Włoszczowa, Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław, Fałków, Ruda Maleniecka, Słupia Konecka.

  ...więcej
IMG

Uroczystości w Bulianowie upamiętniające 74 rocznicę pomordowanych w czasie II Wojny Światowej

 

Wójt Gminy Fałków i Przewodnicząca Rady Gminy w Fałkowie z a p r a s z a j ą na uroczystości obchodów 74 rocznicy śmierci członków rodziny Olszewskich i rodzin pochodzenia żydowskiego, zamordowanych przez hitlerowców w czasie II Wojny Światowej. Obchody odbędą się 27 kwietnia 2017 roku o godz.11.00 czwartek)w miejscowości Bulianów przy obelisku upamiętniającym tę zbrodnię.

IMG

Komunikat Urzędu Gminy w Fałkowie

 

Wójt Gminy Fałków uprzejmie informuje, iż w dniu 14.04.2017 roku ( Wielki Piątek) Urząd Gminy w Fałkowie będzie czynny do godziny 13.00

IMG

Życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Fałków

 

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości,radosnego nastroju, serdecznych spotkań z najbliższymi oraz Wesołego Alleluja wszystkim mieszkańcom Gminy Fałków składa Wójt Gminy Henryk Konieczny, Zastępca Wójta Zdzisław Skiba oraz Przewodnicząca rady Gminy Anna Pluta

IMG

LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie - dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 

Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Nad Czarną i Pilicą ” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”. Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

  ...więcej
IMG

Termin opłaty I raty 2017 za odpady komunalne

 

W kasie Urzędu Gminy w Fałkowie można wpłacać pierwszą ratę opłaty za odpady komunalne (śmieci), której termin upływa z dniem 15 marca 2017 roku. W celu ułatwienia pracownik Urzędu Gminy będzie zbierał w/w opłatę w następujących terminach :

  ...więcej
IMG

Harmonogram odczytu wodomierzy I rata 2017

 

Urząd Gminy informuje, iż nastąpiła zmiana w harmonogramie odczytu wodomierzy w I kwartale 2017r. Aktualny harmonogram przedstawia się następująco:

  ...więcej
IMG

Bazpłatne badania mammograficzne

 

  ...więcej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA Zn: OŚr.6220.1.1.2017

 

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu przetwarzania odpadów przy ul. Pląskowickiej w Fałkowie z wniosku Inwestora – Polskie Odpady Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 129, 25 – 508 Kielce z dnia 01.02.2017 r. (uzupełniony w dniu 21.02.2017 r.).

  ...więcej
IMG

Nabór ofert w ramach konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

 

Wójt Gminy Fałków ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Do otwartego konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 174
<< Poprzednie   Następne >>