dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
Aktualności

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą" ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 w ramach Poddziałania 1.1.1 "Niekomercyjna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa"

 

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”

 

działająca na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia (Konecka) 

 

 

 

Ogłasza nabór wniosków nr 1/2017 o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa.

 

 

 

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

 

 

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 25.10.2017 r. do 24.11.2017 r.

 

 

 

Ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się na tablicy ogłoszeń, Biurze oraz stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”  www.nadczarnaipilica.pl. 

 

 

 

Wnioski ( wersja papierowa – oryginał, dwie kopie wraz wersją elektroniczną) należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 listopada 2017 roku o godzinie 16.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

 

 

 

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępnione są na stronie Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” www.nadczarnaipilica.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną  i Pilicą”, 26-070 Łopuszno, ul. Konecka 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00.

 

 

 

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na przedsięwzięcie  1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa wynosi 1 885 000 zł.

 

O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne i osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność oraz JSFP.

 

Formą wsparcia jest refundacja w wysokości do 100% kosztów kwalifikowalnych, wartość dofinansowania wynosi od 75 000 zł do 300 000 zł.

 

Zakres tematyczny operacji: budowa, przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej   infrastruktury rekreacyjnej i/lub kulturowej przystosowanej do obsługi co najmniej 1 000 osób rocznie, zakup rzeczy i środków trwałych.