dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
Aktualności

Zaproszenie do podpisania umowy wstepnej na montaż instalacji fotowoltaicznych

 

 

.

Szanowni Mieszkańcy

 

Staropolski Związek Gmin i Miast podpisał umowę o dofinansowanie projektu RPSW.03.01.00-26-0018/17 pn.: "OZE dla mieszkańców gmin SZGiM" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.1 "Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych" Osi 3 "Efektywna i zielona energia" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Zapraszamy mieszkańców którzy złożyli deklaracje udziału w projekcie i zostali zakwalifikowania na liste podstawową do podpisania umowy wstępnej do dnia 04.05.2018 r.

 

Podpisywanie umów odbędzie się w siedzibach Urzędów Gmin właściwych dla miejsca zamieszkania.

 

Mieszkaniec po podpisaniu umowy zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 500 zł na nr konta bankowego SZGiM : 81 8494 0003 2001 0038 0724 0005,

tytuł wpłaty: „OZE dla mieszkańców gmin SZGiM”.

 

Informacje nt. realizacji Projektu dostępne są w aktualnym Regulaminie i umowie wstępnej.

 

 

 Z poważaniem

 

 

 Przewodniczący Zarządu

 

 

 

 

 

 Krzysztof Obratański

Do Pobrania:

Regulamin Konkursu

Kalkulacja dla mieszkańca

Umowa wstępna

Lista rankingowa