dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
Gmina w liczbach

Polska w liczbach - Gmina Fałków

Dane dostępne s± pod linkiem:

http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Falkow 

Dane statystyczne Gminy Fałków-Ľródło: www.stat.gov.pl

Bank Danych Lokalnych

Dochody i wydatki budżetu Gminy Fałków w latach 2005-2011

Gospodarka komunalna w latach 2005-2011

Narodowy Spis Powszechny 1998

Narodowy Spis Powszechny 2002- Gospodarstwa domowe

Narodowy Spis Powszechny 2002 - Ludno¶ć

Narodowy Spis Powszechny 2002 - Mieszkania

Narodowy Spis Powszechny 2011

Powszechny Spis Rolny 1996

Powszechny Spis Rolny 2002

Powszechny Spis Rolny 2010

Gospodarka mieszkaniowa w latach 2005-2011

Kultura i sztuka w latach 2005-2011

Le¶nictwo w latach 2005-2011

Ludno¶ć w latach 2005-2011

Ochrona zdrowia i opieka społeczna w latach 2005-2011

Podmioty gospodarcze w latach 2005-2011

Przemysł i budownictwo w latach 2005-2011

Rynek pracy w latach 2005-2011

Stan i ochrona ¶rodowiska w latach 2005-2011

Szkolnictwo w latach 2009-2011