dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
PROW

Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Fałków

Operacja pn. „Zakup taboru asenizacyjnego umożliwiającego świadczenie podstawowych usług dla ludności Gminy Fałków", współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”

Celem operacji jest zakup wozu asenizacyjnego wraz z ciągnikiem umożliwiającego świadczenie usług dla ludności Gminy Fałków, w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

Wartość operacji 378840,00zł.

Koszty kwalifikowane:308000,00

Wielkość dofinansowania: 75% kosztów kwalifikowanych