dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
WFO¦iGW

Kanalizacja w Gminie Fałków dofinansowana ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Realizowana przez Gminę Fałów inwestycja pn.: „Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ¶cieków 2x300 m³ oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urz±dzeniami, obiektami i infrastruktur± techniczn± w miejscowo¶ci Fałków - czę¶ć 2” , jest współfinansowana ze ¶rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ¦rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zgodnie z podpisan± w dniu 17.06.2013 umow± pożyczki nr 53/13 na kwotę 2600000,00zł.