dzisiaj jest: 22 lutego 2018. imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
wersja polska
Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020

PROJEKT pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020

      

Fałków, dn. 04.09.2017

 

 

PROJEKT pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków

 

 

 

Z ogromną radością informujemy, że dziś 04.09.2017r. Pan Henryk Konieczny Wójt Gminy Fałków, podpisał umowę na realizację projektu pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków. Umowa została podpisana z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

 

W wyniku oceny projekt nasz otrzymał wymaganą liczbę punktów i znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Kwota całego projektu wynosi 780 796,89 zł., w tym dofinansowanie aż 661 431,08 zł.

 

 

 

Projekt pn. Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków  jest projektem o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zwiększenie potencjału rozwojowego 60 dzieci (31 dziewczynek i 29 chłopców) w wieku przedszkolnym mieszkańców/nek Gminy Fałków poprzez stworzenie nowych 60 miejsc przedszkolnych w dwóch punktach przedszkolnych w Fałkowie oraz w Czermnie, a tym samym umożliwienie im dostępu do nauki przedszkolnej, dodatkowych zajęć oraz opieki specjalistycznej. Punkt w Fałkowie utworzony został w istniejącym OWP w Szkole Podstawowej, ul. Glinianki 47 (2gr.), zaś w Czermnie przy istniejącym OWP w Szkole Podstawowej ul. Kościelna 76 (1gr.).

 

Projekt wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

 

 

 

W ramach projektu zapewniamy:

 

  • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)

  • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)

  • opiekę logopedy i psychologa (po 6 godzin w miesiącu)

  • wycieczki / imprezy okolicznościowe

  • całodzienne wyżywienie!

 

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, podręczniki oraz materiały plastyczne i techniczne.

 

 

 

Okres realizacji projektu: 01 sierpnia 2017r. - 31 sierpnia 2018r.

 

 

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Rodzice pokrywają jedynie koszt ubezpieczenie NW dziecka.

 

 

 

Kontakt

 

Biuro Projektu Akademia przedszkolaka w Gminie Fałków

 

ul. Spacerowa 1,

 

26-260 Fałków

 

tel. 661262624 /605447857

 

 

PROJEKT pn. "Przedszkolaki z fałkowskiej paki" wspólfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Swiętokrzyskiego na lata 2014-2020

      

Fałków, dn. 20.02.2017

 

PROJEKT pn. Przedszkolaki z fałkowskiej paki

 

Z ogromną radością informujemy, że dziś 20.02.2017r. Pan Henryk Konieczny Wójt Gminy Fałków, podpisał umowę na realizację projektu pn. Przedszkolaki z fałkowskiej paki. Umowa została podpisana z Województwem Świętokrzyskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa, pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ.

W wyniku oceny projekt nasz otrzymał wymaganą liczbę punktów i znalazł się na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Upowszechnienie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Kwota całego projektu wynosi 586555,74 zł., w tym dofinansowanie aż 498572,38 zł.

 

Projekt pn. Przedszkolaki z fałkowskiej paki  jest projektem o charakterze edukacyjnym. Głównym jego założeniem jest zwiększenie potencjału rozwojowego 60 dzieci (31 dziewczynek i 29 chłopców) w wieku przedszkolnym mieszkańców/nek Gminy Fałków poprzez stworzenie nowych 60 miejsc przedszkolnych w dwóch punktach przedszkolnych w Fałkowie oraz w Czermnie, a tym samym umożliwienie im dostępu do nauki przedszkolnej, dodatkowych zajęć oraz opieki specjalistycznej. Pkt. w Fałkowie utworzony został w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej i Ośrodka Kultury, ul. Spacerowa 1 (2gr.), zaś w Czermnie przy istniejącym OWP w Szkole Podstawowej ul. Kościelna 76 (1gr.).

Projekt wspiera dzieci nie mające możliwości wczesnej edukacji.

 

W ramach projektu zapewniamy:

  • 40 godzin tygodniowo zajęć edukacyjnych dla dzieci (od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie)

  • zajęcia z rytmiki – muzyczno-ruchowe (po 4 godziny w miesiącu)

  • opiekę logopedy i psychologa (po 4 godziny w miesiącu)

  • wycieczki / imprezy okolicznościowe

  • całodzienne wyżywienie!

Każdemu dziecku zapewniamy także, na zajęciach edukacyjnych, podręczniki oraz materiały plastyczne i techniczne.

 

Okres realizacji projektu: 15 września 2016r. - 31 sierpnia 2017r.

 

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne! Rodzice pokrywają jedynie koszt ubezpieczenie NW dziecka.

 

Kontakt

Biuro Projektu Przedszkolaki z fałkowskiej paki 

ul. Spacerowa 1,

26-260 Fałków

tel. 661262624